February 21, 2018

למעשה זאת הפעם הראשונה שהוזמנתי להעביר פעילות לאבות וילדים.

כבר בבואי לגן הבחנתי כי עומד בפני אתגר לא פשוט. האבות, שחלקם עובדים בעבודת קשות יום (תברואה, בניין, הובלות, אבטחה) וטרודים בפרנסתם ותורתם חלקו מזמנם היקר פעילות יוגה משותפת עם הילדים. 
בזמן שסדרתי את אביזרי הפע...

Please reload

הרשמה לניוזלטר שלנו

MEYOGI

055-6665391

מענה טלפוני בשעות 9:00-14:00

© כל הזכויות שמורות לדודו חקימיאן- Meyogi