September 25, 2018

בגיל הרך מתעצבים אצל הילדים דפוסים רבים. ביניהם דפוסי הישיבה. עם המעבר לבית הספר תמעט החשיפה לישיבה נמוכה (על רצפה או מזרן) ויתחיל להתקבע אורח חיים ישבני על כיסא לאורך שעות ארוכות במהלך היום.

על כן עלינו לאפשר חשיפה למגוון מנחים נמוכים וכן לעודד משחק על הרצפה גם בבית.

הנ...

Please reload

הרשמה לניוזלטר שלנו

MEYOGI

055-6665391

מענה טלפוני בשעות 9:00-14:00

© כל הזכויות שמורות לדודו חקימיאן- Meyogi