כמה מפגשים צריך לעשות?

התהליך הראשוני כולל 8 מפגשים באורך של 60 דק'. המפגש הראשון הינו מפגש אבחון הכולל תשאול ותרגול פיזי. בסיום 9 המפגשים המטופל מקבל תרגול אישי כתוב ומצולם המותאם לצרכיו וליכולתיו לביצוע באופן עצמאי בבית.

page 1 of 3