לוח שנה יוגה

65

קטגוריה:
כולל הצעות לתרגול יוגה בהתאם לזמן בשנה, לעונה, לחגים ולמזג האוויר.
הלוח כולל 13 חודשים החל מספטמבר 2021 ומודפס
בהדפסה ידידותית לסביבה
כתבה ואיירה – שאשי מוריאל ציגלר
עיצבה – מעיין תמיר