fbpx

זמן של יוגה

תכנית מוכרת ע"י משרד החינוך

'זמן של יוגה' היא תכנית לפיתוח והטמעת שפת היוגה בקרב ילדים ונלמדת ככלי חקירה והתפתחות בסיסית והכרחית לוויסות פיזי ורגשי וכן לתמיכה בצוות החינוכי.

התכנית נכתבה ומנוהלת על ידי דודו חקימיאן מבכירי הוראת יוגה לילדים בישראל.

יתרונות התכנית "זמן של יוגה":

  • לימוד והעמקת שפת היוגה בקרב הילדים
  • הקניית מודעות גופנית- רגשית ויצירת אמון של כל ילד בעצמו ובמרחב הלימודי
  • תמיכה ושיפור אקלים גן/ בית ספר, כלים להעצמה והתפתחות אישית של הילד והסביבה הלימודית, הקניית כלים יצירתיים וחשובים לוויסות הילדים בעולם תחרותי והישגי
  • חיזוק מרחב של רגיעה ונינוחות.
  • חיזוק וטיפוח יכולת ההקשבה, הריכוז, וויסות תנועתי, בטחון עצמי.
  • העצמה אישית וחברתית
  • לימוד תנוחות ותרגולי יוגה מגוונים המעשירים את השפה החינוכית בהתאמה לגיל הילד
  • כלים לשיפור יכולת ואיכויות הלמידה ותקשורת בין אישית דרך נשימה
  • מגע, הרפיה, מדיטציה, משחקים אישיים, בינאישיים וקבוצתיים
  • הקניית כלים מעולם היוגה לטיפוח עקרונות כמו: אי- תחרותיות, אי אלימות, דחיית סיפוקים ועוד.
02
01

התכנית פועלת בבתי ספר ברחבי הארץ לכיתות א'-ו'
על ידי צוות מדריכות שהוכשר עבור התכנית.

0
אנחנו כאן בשבילכם
×